Trivselregler & Budoetikett

Tradition

 • Hälsa stående vid ingång till och utgång från dojon
 • Reiho, hälsningsceremoni, vid inledning och avslutning av träning
 • Korrekt träningsklädsel (inga kläder med dragkedjor och knappar)
 • Rätt tilltal till instruktören, ex. sensei / sempai
 • Dojon är en plats för träning – stå av egen kraft (utan väggen som stöd) och ligg inte ned


Säkerhet

 • Ha kortklippta och rena naglar
 • Se till att du har rena fötter
 • Bär inga smycken under träning
 • Träna i hel och ren träningsklädsel
 • Träna ej febrig eller vid halsont
 • Ha total uppmärksamhet och gör bara de tekniker som instruktören visar
 • Hälsa på varje ny träningskamrat, innan ni börjar träna och när ni slutar
 • Den som är högst graderad börjar alltid att genomföra tekniker
 • Meddela instruktören om du behöver lämna träningen
 • Ni som tittar på träningen - tänk på att vara tysta så ni inte stjäl fokus
 • Kampsport utövas endast i dojon eller på av instruktören anvisad plats
 • Hantera tanto, bokken, jo, påk och liknande på det sätt som instruktören visat
 • Försök att alltid att komma i tid


Trivsel

 • Kom ihåg att ni tränar med varandra, inte mot varandra
 • Fokusera på hur du kan bli bättre istället för att korrigera andra
 • Det är okej att göra fel – varje utförande är en ny chans att göra om och göra rätt
 • Uppmuntra dina träningskamrater och var hjälpsam
 • Försök att öva med så många olika träningskamrater som möjligt
 • Ta väl hand om våra nya i klubben
 • Använd ett vårdat språk, svordomar i dojon är inte okej
 • Mobbning, trakasserier eller annan nedlåtande kränkning är inte tillåtet!
 • Visa respekt för andra kampkonster
 • Vårda vår fina träningslokal
 • Plocka undan efter dig, både på mattan och i övriga utrymmen
 • Häng upp ytterkläder och placera dina skor så de inte står i vägen

RESPEKT - ÖDMJUKHET - HJÄLPSAMHET - STOLTHET - VÄNLIGHET ska genomsyra alla våra aktiviteter!

Bryter du mot våra trivselregler och vår Budoetikett kan du bli utesluten ur klubben.