Inbetalning


SWISH – 123 568 28 10
ANGE DETTA SOM MEDDELANDE VID INBETALNING:
· TOTALSUMMA ( tex. medlemsavgift, dräkt och träningsavgift )
· FÖR- OCH EFTERNAMN, PERSONNUMMER (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

BANKGIRO – 854-2227
ANGE DETTA SOM MEDDELANDE VID INBETALNING:
· TOTALSUMMA ( tex. medlemsavgift, dräkt och träningsavgift )
· FÖR- OCH EFTERNAMN, PERSONNUMMER (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)