Vår styrelse

Styrelsen arbetar aktivt för att föreningen ska må väl och ha en positiv utveckling. Med glädje, ordning och reda verkar styrelsen för att öka antalet medlemmar och att Haruyama Aikijujutsu blir en erkänd och etablerad budostil.

14542370_10209154824604968_478166005922600566_o

Pierre
Åkerblom

 ORDFÖRANDE  

 

14542370_10209154824604968_478166005922600566_o

Max Johansson

  LEDAMOT  

 

14542370_10209154824604968_478166005922600566_o

Magnus Wallin 
  SEKRETERARE 

 

tobias3

Tobias Järvdahlen
  KASSÖR  

 

14542370_10209154824604968_478166005922600566_o
Nathalie Alsgren
  LEDAMOT  


 

Magnus
Johansson

  LEDAMOT  

roar2

Roar
Eriksen
 VICE  ORDFÖRANDE 

 

Izet Makalic
  REVISOR  

tobias3


Christoffer Wallin
  SUPPLEANT