Vår styrelse

Styrelsen arbetar aktivt för att föreningen ska må väl och ha en positiv utveckling. Med glädje, ordning och reda verkar styrelsen för att öka antalet medlemmar och att Haruyama Aikijujutsu blir en erkänd och etablerad budostil.

14542370_10209154824604968_478166005922600566_o

Pierre
Åkerblom

 ORDFÖRANDE


 

14542370_10209154824604968_478166005922600566_o

Thea Johansson

  LEDAMOT

 

14542370_10209154824604968_478166005922600566_o

Magnus Wallin 
  SUPPLEANT 

 

14542370_10209154824604968_478166005922600566_o

Ellinor Carl 
  LEDAMOT  

 

per2

Per
Inedahl
 KASSÖR


 

tobias3

Tobias Järvdahlen
  LEDAMOT 

 

tobias3

Nathalie Mårtensson
  LEDAMOT

roar2

Roar
Eriksen
 SEKRETERARE

 

Omid
Naemaei

  REVISOR  

 

Magnus
Johansson

  LEDAMOT